Ønsker du en positiv forandring i livet?

Er du sliten, har hodet fullt av tanker som du ønsker hjelp til å sortere i?

Vil du ha støtte til å stå i en utfordrende situasjon eller nå dine mål?

Trenger du større tro på deg selv?

Har du tilbakevendende helseplager?

Trenger du hjelp i et veiskille?

Bedre kommunikasjon?

Ønsker du mer livsglede, energi og overskudd?

Bedre fysisk form? Ned i vekt?

Da kan NLP  coaching være noe for deg.

Suksess hos mennesket avhenger av at hvert menneske blir bevisst sine ressurser og potensialer. Når denne bevisstgjøringen inntreffer utløses glede og tro på egen mestring. Individet vil da selv se mulighetene i eget liv og fokusere på å finne sine egne løsninger på utfordringer. NLP Coaching er en effektiv metode til å bidra til denne prosessen.

Jeg har lang erfaring med å skape gode relasjoner.  Velger du/ dere meg får dere en engasjert coach som er empatisk og tillitskapende, optimistisk, nysgjerrig og har en mulighetsorientert holdning til livet.