Livsstilscoaching handler om hjelpe mennesker til å ta flere riktige og gode valg, slik at de på sikt vil komme i bedre fysisk form, gå ned i vekt, få bedre livskvalitet, bedre helse og et bedre liv.

Det handler om å se personen i et helhetlig perspektiv, og jobbe med personen på flere områder.